Tất cả sản phẩm

per page
Desc
 1. HỘP LỤC BẢO PHÚ QUÝ
  HỘP LỤC BẢO PHÚ QUÝ
  992,000 ₫
 2. HỘP BÁT BỬU CÁT TƯỜNG
  HỘP BÁT BỬU CÁT TƯỜNG
  672,000 ₫
 3. HỘP TỨ QUÝ ĐOÀN VIÊN
  HỘP TỨ QUÝ ĐOÀN VIÊN
  822,000 ₫
 4. HỘP SONG THU DẠ NGUYỆT
  HỘP SONG THU DẠ NGUYỆT
  336,000 ₫
 5. Almond Praline
  Almond Praline
  25,000 ₫
 6. Couverture Milk Chocolate 33% 2,5kg
  Couverture Milk Chocolate 33% 2,5kg
  2,008,000 ₫
 7. Bột Cacao Devonte 1kg
  Bột Cacao Devonte 1kg
  250,000 ₫
 8. E002 RED
  E002 RED
  297,000 ₫
 9. Bailey Praline
  Bailey Praline
  25,000 ₫
 10. Rhum Praline
  Rhum Praline
  25,000 ₫
 11. Hazelnut Praline
  Hazelnut Praline
  25,000 ₫
 12. SET 1 RED
  SET 1 RED
  290,000 ₫
 13. SET 2 RED
  SET 2 RED
  390,000 ₫
 14. Hộp Bánh Trung Thu Lava
  Hộp Bánh Trung Thu Lava
  720,000 ₫
 15. Dark Couverture Chocolate 58% 2,5kg
  Dark Couverture Chocolate 58% 2,5kg
  1,571,000 ₫